• עברית
  • עיצוב ואיור אוטובוס - טנק חב"ד - חזית / אחור
    עיצוב ואיור אוטובוס - טנק חב"ד - צד